Alternativ opplæringsløp

Fra og med høsten 2013 tilbyr vi lærlingplass etter avsluttende 10 klassetrinn. Her kan elever søke seg lærlingplass innenfor ulike fag.

Det vil være et tett samarbeid mellom 4 opplæringskontor, Alta videregående skole og utdanningsetaten ved Finnmark Fylke.
Gjennom dette samarbeidet, sikrer vi oss at vårt alternative utdanningsløp har et slikt innhold og kvalitet at den leder eleven frem mot et fagbrev i løpet av 4 år.


Opplæringskontorene har valgt å etablere et eget selskap under navnet ” Fagopplæringskontoret i Finnmark ” Dette er gjort for og sikre gjennomføringsgraden i prosjektet. Vi samarbeider administrativt og arbeider i felleskap mot markedet og våre samarbeidspartnere.


Det faglige ansvaret mot lærling, foresatte og lærebedrift vil påhvile det enkelte opplæringskontor.
Etablering av selskapet er godkjent av utdanningsetaten ved Finnmark Fylke.Klikk her, for en presentasjon av Fagopplæringskontoret i Finnmark.

 
 

 last ned søknadsskjema om læreplass.